Dokumenty


Statut Stowarzyszenia Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski:

Statut.docx

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski - dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w AP Gryf (wypełniamy dla każdego dziecka):

Wniosek.docx

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski dla pozostałych osób, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia w AP Gryf:

Wniosek_pozostali.docx

Regulamin treningu piłkarskiego i reprezentowania klubu Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski:

Regulamin.docx

Klauzula Informacyjna dla Członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska – Gryf Kamień Pomorski

Klauzula.docx

Numer kont, subkont oraz podpowiedzi odnośnie składek członkowskich:

Nr_kont.docx

Wniosek o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski - dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w AP Gryf (wypełniamy dla każdego dziecka):

Rezygnacja.docx

Wniosek o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski dla pozostałych osób, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia w AP Gryf:

Rezygnacja_pozostali.docx

Informacje o ubezpieczeniu dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski

Informacje o polisie podstawowej oraz opcjonalnej dodatkowej (Hestia), nr telefonu do zgłaszania szkód

Dodatkowa opcjonalna Polisa NNW Wienner

Karta informacyjna IDD Optima Sport

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Optima Sport

Składki

Moja Płatność

LikeBox

Kalendarium

Spotkania